www1kinderdyplom

span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url('odzy czytelnicy!!!<span class="_5mfr"><span class="_6qdm" style="height: 16px; width: 16px; font-size: 16px; background-image: url('/<a href=');"></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Dzięki nagrodzie urządziliśmy kącik do wspólnego czytania w Oddziale dla Dzieci. Zapraszamy!</span></strong></p> </div> </section> <!-- footer --> <!-- //footer --> <hr class="divider-vertical"> </article> <!-- //Article -->'