Jak podejmować decyzje i rozwiązywać problemy w pracy?

Praca w zespole przynosi wiele korzyści, wpływając pozytywnie na efektywność realizacji projektów. Kluczem do sukcesu pozostaje jednak odpowiednia komunikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów. Jak podejmować decyzje w trudnych sytuacjach? Jak radzić sobie z nieuchronnymi nieporozumieniami?

Na czym polega skuteczna komunikacja w pracy?

Efektywna komunikacja opiera się przede wszystkim na wzajemnym zrozumieniu. Dlatego właśnie tak ważne pozostaje klarowne prezentowanie swoich spostrzeżeń oraz aktywne słuchanie. Podczas dyskusji z zespołem pozostań skupiony i nie bój się pytać, jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś omawiane zagadnienie. Jeśli zależy Ci na efektywnej pracy zespołowej, pamiętaj o jasnym określeniu wspólnego celu. Wpisanie poszczególnych etapów projektu w szerszy kontekst okaże się dodatkową motywacją i ułatwi wymianę doświadczeń.

Praca w zespole interdyscyplinarnym wymaga dodatkowo znacznego uproszczenia języka. Używanie terminów specjalistycznych i żargonu branżowego może utrudnić wzajemne zrozumienie, stając się jednocześnie przyczyną nieporozumień. Warto pamiętać o tym, że właśnie profesjonalna i skuteczna komunikacja pozwala zapobiegać powstawaniu najpoważniejszych problemów, jakie każdego dnia stwarza wspólna praca. Chrzanów jako rynek pracy także pod tym względem ceni sobie kandydatów i kandydatki wykazujących się tzw. umiejętnościami miękkimi. 

Jak rozwiązywać problemy w zespole?

Konflikty i problemy są nieodłącznym elementem pracy w zespole. Różnica zdań, nieporozumienia wynikające z nieumiejętnej komunikacji oraz natłok obowiązków mogą przełożyć się na negatywną atmosferę w zespole. W takiej sytuacji warto zdecydować się na jak najszybsze naprawienie sytuacji.
W pierwszej kolejności określ, co jest przyczyną konfliktu. Na tym etapie uwzględnij także negatywne emocje, które pojawiają się w zespole. Gniew, frustracja oraz bezradność często dodatkowo utrudniają znalezienie rozwiązania.

Po odnalezieniu przyczyny konfliktu doprowadź do konfrontacji. Podczas spotkania ze stronami zacznij od omówienia sytuacji. W tym miejscu należy dać przestrzeń każdemu uczestnikowi rozmowy. Bardzo ważna pozostaje przy tym szczerość oraz chęć współpracy. Następnie zaproponuj rozwiązanie. Każdy zaangażowany pracownik powinien przedstawić swój pomysł na naprawianie sytuacji. W ten sposób możliwe okaże się wypracowanie kompromisu, który zaspokoi najważniejsze roszczenia stron. Szybkie wdrożenie rozwiązania może okazać się dodatkowym czynnikiem motywującym.

O czym pamiętać podczas podejmowania decyzji?

Chcesz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy? Postaw na rozwijanie wspomnianych już umiejętności miękkich, do których należy zdolność do podejmowania decyzji. Podczas szukania rozwiązania przyjmuj perspektywę długoterminową. Przeanalizuj, w jaki sposób podjęta decyzja wpłynie na funkcjonowanie całego zespołu oraz czy ułatwi osiągnięcie założonych celów. Warto także wizualizować wyniki. W tym celu weź pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze oraz ewentualne ich konsekwencje.

W przypadku najważniejszych decyzji daj sobie dodatkowy czas na zastanowienie. Wiele osób przestrzega zasady 24h. Niekiedy okazuje się, że wiele problemów rozwiąże się samoistnie, znacznie ułatwiając wdrożenie rozwiązania. Masz problem z zebraniem myśli i informacji? Postaw na listy! Klarowne porównanie mocnych i słabych stron alternatywnych pomysłów znacznie ułatwi podjęcie najlepszej decyzji dla firmy.