Debata nad Raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2023 rok już 20 czerwca
Mieszkańcy Chrzanowa będą mieli okazję uczestniczyć w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok. To ważny moment, który pozwoli na wymianę poglądów i ocenę działań lokalnych władz.
  1. Debata odbędzie się 20 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00.
  2. Możliwość zabrania głosu mają mieszkańcy, którzy zgłoszą się pisemnie.
  3. Zgłoszenia można składać do 19 czerwca 2024 roku do godziny 15:00.
  4. Maksymalnie 15 mieszkańców będzie mogło zabrać głos.

W dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00, podczas sesji Rady Miejskiej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy Chrzanów za 2023 rok. To doskonała okazja dla mieszkańców, aby wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące działań lokalnych władz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców. Takie wymogi mają na celu zapewnienie, że głos zabierają osoby, które faktycznie reprezentują interesy lokalnej społeczności.

Warto zaznaczyć, że ustawodawca dopuścił wyłącznie pisemną formę zgłoszenia. Zgłoszenia można składać do 19 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, przy Alei Henryka 20. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia, a liczba osób mogących zabrać głos jest ograniczona do 15.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Chrzanowa wotum zaufania. To kluczowy moment, który może wpłynąć na dalsze losy lokalnych władz i kierunek, w jakim będzie rozwijać się gmina.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego udziału w debacie. To doskonała okazja, aby wyrazić swoje zdanie i wpłynąć na przyszłość naszej gminy.


UM Chrzanów