01 września 2019r. zapraszamy do Gminy Babice na teren Skansenu w Wygiełzowie.

„Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem” jest  imprezą, która obejmuje swoim zasięgiem cały teren naszego powiatu, na której prezentujemy między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, zespoły śpiewacze, zespoły teatralne, rzemieślników, rękodzielników, szkoły. Wypromujmy razem wydarzenie, które propaguje wśród mieszkańców powiatu tradycyjne wartości, mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego opartego na zasobach lokalnych.

 

,,Festiwal Tradycyjnych Przepisów” – po praz pierwszy zapraszamy Państwa do kulinarnej podróży po terenie dawnego powiatu chrzanowskiego. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich oraz Animatorów Miejscowości Tematycznych  odkryjmy dziedzictwo kulinarne naszego terenu.
Zapraszamy do degustacji trzech potraw wpisanych już przez LGD na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz siedmiu nowych przygotowywanych do wpisu.

 

Więcej informacji o wydarzeniu, atrakcjach oraz rozmieszczeniu parkingów na stronie: www.partnerstwonajurze.pl oraz www.facebook.com/LGDPnJ.

 

Do zobaczenia na Ziemniaczysku i Festiwalu Tradycyjnych Przepisów!

"Chrzanolandia zaprasza na ... Ziemniaczysko pod Lipowcem" oraz "Festiwal Tradycyjnych Przepisów"