Poziom bezrobocia w Polsce sięga ponad 12 procent. Choć w ostatnich miesiącach liczba bezrobotnych w kraju nieco spadła ilość osób, które pozostają bez pracy wciąż utrzymuje wysoki poziom. Aktualnie 10,6 procent osób zarejestrowanych jest w urzędzie pracy jako osoby bez zatrudnienia.

Z danych, jaki opublikował Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie wynika, że w powiecie chrzanowskim stopa bezrobocia w sierpniu sięgnęła 14 procent. To znacznie więcej niż odsetek bezrobotnych w skali kraju oraz w województwie (10,6 procent). Statystyki pokazują, że od 2008 roku liczba osób pozostających bez pracy wciąż rośnie. Statystyki pokazują, że najwięcej bezrobotnych pochodzi z terenu Chrzanowa. Prognozy są bezlitosne i wskazują, że w okresie zimowym liczba bezrobotnych będzie jeszcze wyższa.