15 lipca, w godz. 8-11, w Trzebini będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny Plakat A2 MPI 15.7.22 UM Trzebinia

Konsultacje odbędą się w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, przy ul. Rynek 18, II piętro (sala narad).

Podczas mobilnych konsultacji specjaliści przedstawiają informacje na temat bieżących możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym środków na:
1. założenie firmy
2. rozwój działalności gospodarczej
3. szkolenia i doradztwo
4. aktywizację zawodową.