Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie została doceniona i nagrodzona przez władze miasta - Burmistrza Ryszarda Kosowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie Krzysztofa Zubika. Nasza książnica otrzymała Medal za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej. Dziękujemy serdecznie!