Matura 2024: 84% uczniów Powiatu Chrzanowskiego zdało egzamin
Wyniki matur w powiecie chrzanowskim przynoszą powody do dumy. Z 583 uczniów, którzy podeszli do egzaminu dojrzałości, aż 490 osób osiągnęło pozytywny wynik. To oznacza, że zdawalność wyniosła 84 procent. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wypadły poszczególne szkoły.

Wysoka zdawalność w chrzanowskich liceach

Chrzanowskie licea mogą pochwalić się imponującymi wynikami. Najlepiej wypadło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, gdzie zdawalność wyniosła aż 98,3 procent. To jeden z najwyższych wskaźników w powiecie, co pokazuje, że szkoła ta skutecznie przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego.

Nieco niższą, ale wciąż bardzo dobrą zdawalność osiągnęło II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tutaj egzamin dojrzałości zdało 87,88 procent uczniów. To również znaczący wynik, który świadczy o wysokim poziomie nauczania i zaangażowaniu zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Sukcesy szkół technicznych

Wśród szkół technicznych na szczególną uwagę zasługuje Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Szkoła ta osiągnęła zdawalność na poziomie 85 procent, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia technicznego. Wysoki poziom przygotowania do matury w tej szkole pokazuje, że uczniowie nie tylko zdobywają praktyczne umiejętności zawodowe, ale również są dobrze przygotowani do egzaminów teoretycznych.

Zadowalające wyniki w powiecie chrzanowskim

Ogólny wynik zdawalności matur w powiecie chrzanowskim, który wyniósł 84 procent, jest bardzo zadowalający. To efekt ciężkiej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy mimo trudności związanych z pandemią COVID-19, potrafili skutecznie przygotować młodzież do tego ważnego egzaminu.

Wysokie wyniki matur to także powód do dumy dla całej społeczności lokalnej, która wspiera edukację i dba o rozwój młodych ludzi. Gratulujemy wszystkim maturzystom i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych etapach edukacji oraz kariery zawodowej.


Na podst. Powiat