Stowarzyszenie zostało powołane celem pobudzenia u mieszkańców świadomości obywatelskiej. Pragniemy poprzez organizowane debaty i spotkania wzbudzić w mieszkańcach naszej gminy zainteresowanie sprawami lokalnej społeczności. Chcemy opiniować i kontrolować wszelkie działania podejmowane przez włodarzy naszego miasta. Chcemy być zauważalni i jako mieszkańcy Trzebini chcemy móc decydować o jej przyszłości. Czynimy to przede wszystkim przez organizowanie debat, spotkań, konferencji. 

Miniony rok to setki otrzymanych maili z pytaniami do zapraszanych gości z prośbą o udzielanie wyczerpujących wypowiedzi. To kilkadziesiąt wysłanych i otrzymanych pism z wnioskami, postulatami, prośbami do włodarzy miasta oraz innych organizacji i instytucji. To godziny obecności na sesjach Rady Miasta. To aktywność w sieci – nowa odsłona strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia Wspólna Trzebinia są następujące:

 • 5 kwietnia 2013 r. zorganizowano prelekcję nt. zbrodni katyńskiej w ramach akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Gościem był dr Dominik Abłamowicz, uczestnik prac ekshumacyjnych w Katyniu oraz ekspert archeologii. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych na nią słuchaczy;
 • 20 maja 2013 r. odbyła się pierwsza z trzech debat nt. znowelizowanej Ustawy śmieciowej. Spotkania cieszyły się dużą frekwencją, widoczne było zainteresowane mieszkańców tym problemem. Debaty przybliżyły mieszkańcom nowe zasady. Mieszkańcy wyrażali zdziwienie przekazania własnego zadania gminy przez burmistrza i Radę Miasta Związkowi. Oczekiwano od Związku i Burmistrza działań informacyjnych w większym zakresie niż dotychczas;
 • w czerwcu odbył się kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców Gimnazjum nr 1 w Trzebini. Dwunastu uczestników zdobyło uprawnienia nt. pierwszej pomocy;
 • 30 czerwca 2013 r. SWT skierowało pismo do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz do Burmistrza z postulatami mieszkańców, m.in. o zmniejszeniu opłaty śmieciowej, płaceniu po wykonaniu usługi, przyjmowaniu gruzu, bezpłatnych workach na odpady zielone;
 • 4 lipca 2013 r. zorganizowano debatę oświatową o przygotowaniu dzieci 3-letnich do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu a 18 lipca 2013 r. odbyła się kolejna debata oświatowa - podczas niej poruszano sprawy przygotowania trzebińskich szkół do przyjęcia dzieci 6-cioletnich;
 • w niedzielę 8 września 2013 r. SWT wraz ze Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym „Młodzi Światu” z Krakowa zorganizowało Rodzinny Festyn dla mieszkańców Trzebini;
 • 24 października 2013 r. odbyła się debata podsumowująca I kwartał działania nowej „ustawy śmieciowej”. Gośćmi byli p. Adam Pasternak i Andrzej Smółka – odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w naszej gminie; Stowarzyszenie wystosowało, na wniosek mieszkańców, pismo do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z prośbą o przedłużenie zbiorki odpadów zielonych o miesiąc dłużej;
 • 21 listopada 2013 r. tematem kolejnej debaty było bezpieczeństwo w naszym mieście i gminie z Komendantem Policji w Trzebini. Po debacie wystosowano pismo do Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie z prośbą o zwiększenie etatów dzielnicowych w Trzebini. Komendant komisariatu w Trzebini przedstawił także statystykę wykrywalności wykroczeń i przestępstw na terenie całego powiatu chrzanowskiego;
 • początek grudnia to nowa odsłona strony internetowej, na której – na bieżąco – dodawane są nowe informacje. Znaleźć tam można również wszystkie wysłane przez Stowarzyszenia pisma i wnioski. W ten sposób chcemy dać możliwość znalezienia nas także w sieci i umożliwić Wszystkim dostęp do informacji o naszych inicjatywach i działaniach;
 • 10 grudnia 2013 r. – dzień i debata poświęcona jakości i cenie wody w Trzebini, a także możliwość zadawania pytań Prezesowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Po debacie – wzorem poprzednich – zostało wystosowane pismo z wnioskami – m.in. o zmniejszenie ceny za wodę, ścieki i opłatę abonamentową, a także o poprawę jakości wody w Trzebini;
 • w ciągu roku SWT wnioskowało o udostępnienie nagrań sesji Rady Miasta na stronie internetowej UM. W połowie września nagrania zostały udostępnione. Niestety po miesiącu – decyzją Burmistrza – zostały usunięte.

 Na progu 2014 roku chcemy podsumować dziesięć miesięcy działalności oraz obecności SWT na trzebińskiej ziemi. Chcemy przedstawić mieszkańcom nasze dokonania. Oczekujemy, że władze miasta i radni przychylą się do wniosków mieszkańców w sprawie zmniejszenia podatku śmieciowego, zmniejszenia cen za wodę, ścieki i abonamentu za nie. Mamy nadzieję, że wspólna przyszłość to będzie twórczy czas. Czas rozwoju naszego miasta, czas inwestycji i działań podejmowanych z myślą o nas wszystkich. Mamy nadzieję, że wraz z Państwem przyczynimy się choć trochę do łatwiejszego życia w naszej gminie wszystkich obywateli.