XXXII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 09:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów w sprawach:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2021.

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego.

4) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII. Sprawy bieżące i wniesione.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie sesji.