XVII Sesja Rady Miasta Trzebini odbedzie się w czwartek 30 stycznia 2020 r., o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 - III piętro).
sesja rady miasta

 Sesja Rady Miasta


Porządek obrad przedstwia się następująco:
I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini.
2) Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
3) Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini w roku 2020.
4) Przyjęcia regulaminu wędkowania na terenie Ośrodka rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini.
5) Przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Pawła Jasica z członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.
6) Przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego Grzegorza Żuradzkiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
V. Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady Miasta na 2020 r. oraz sprawozdań z pracy Komisji za II półrocze 2019 r.
VI. Sprawy bieżące i wniesione.
VII. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
VIII. Zapytania i wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.