Uczniowie trzech trzebińskich szkół podstawowych wezmą udział w wycieczkach, współfinansowanych z projektu „Odkrywam Małopolskę”, realizowanego w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Na organizację jednodniowych wyjazdów gmina Trzebinia pozyskała 13 800 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.

 Jezioro Czorsztyńskie

Jezioro Czorsztyńskie - zdjęcie poglądowe

W wycieczkach wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, którzy pojadą w październiku do Kopalni Soli w Wieliczce. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bolęcinie, dla których przygotowano wypad do Niedzicy i nad Jezioro Czorsztyńskie. A także uczniowie szkoły w Psarach, którzy zwiedzą Państwowe JMuzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W sumie projekt obejmie 80 dzieci i młodzieży.

Kwota 13 800 zł, pozyskana przez gminę z budżetu Województwa Małopolskiego, pokryje 70 proc. kosztów wyjazdów. Pozostałe 30 proc. stanowi udział finansowy rodziców.

Projekt „Odkrywam Małopolskę” jest skierowany do małopolskich szkół. Organizowane w ramach jego realizacji wycieczki muszą się odbyć na terenie województwa małopolskiego. Ma on na celu: 

  • poznanie własnego regionu Małopolski – jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie,
  • promocję Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu,
  • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawę kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

 LOGO Małopolska