W związku z opublikowaniem w tzw. „Gazecie Trzebińskiej” tekstu „Urząd Miasta pod lupą CBA”, Urząd Miasta w Trzebini informuje, że:

Gmina <a href=Trzebinia grafika" />

  1. Centralne Buro Antykorupcyjne (CBA) nie prowadzi żadnego postępowania w żadnej sprawie w Urzędzie Miasta w Trzebini.
  2. Opublikowany tekst zawiera nieprawdziwe informacje oraz pomówienia, w związku z tym zostaną podjęte stosowne kroki prawne mające na celu pociągnięcie autora do odpowiedzialności prawnej.
  3. Autor tekstu nie dochował minimalnych standardów staranności i rzetelności, nie dając możliwości odniesienia się przedstawicielom Urzędu Miasta do stawianych w tekście tez, co pozwoliłoby uniknąć publikacji nieprawdziwych, kłamliwych i szkalujących informacji.