W dniu 19.12.2019 r. odbędą sie dwie sesje Rady Miasta Trzebini. Nowe miejsce obrad znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (III piętro). Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się winda. Jest tam także stałe łącze symetryczne o przepustowości minimum 30Mb/s.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad XV Sesji Rady Miasta Trzebini
w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9:00,
przedstawia się następująco:

 I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.
3) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
4) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.
5) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie.
6) Uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia w obszarze gminy Trzebinia.
7) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia na lata 2020-2025.
8) Zmiany Uchwały Nr XXIV/341/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Gminy Trzebinia.
9) Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebinia, w roku szkolnym 2019/2020.
10) Zmiany Uchwały Nr XIV/157/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/198/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dni 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Trzebini i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.
V. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
VII. Sprawy bieżące i wniesione.
VIII. Zapytania i wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miasta Trzebini
w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 12:00,
przedstawia się następująco:


I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Budżet Gminy na rok 2020.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2) Odczytanie projektu uchwały w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
3) Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady.
4) Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
5) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.
6) Stanowisko Burmistrza w sprawie wniosków komisji.
7) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i WPF.
8) Głosowanie nad uchwałą budżetową.
9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
IV. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.