To już potwierdzona informacja. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na dokończenie przebudowy ul. Sobieskiego na osiedlu Siersza w Trzebini.

ul. Sobieskiego

W tym roku rozpocznie się drugi etap przebudowy ul. Sobieskiego

Ta wiadomość na pewno ucieszy mieszkańców osiedla. Przy ul. Sobieskiego jest szkoła podstawowa. W roku szkolnym wielu uczniów pokonuje ten odcinek, idąc czy wracając z lekcji.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji, wykonanie podbudowy drogi, krawężników i położenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku 262 metrów. Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Ich zakończenie przewidziane jest w II kwartale 2021 roku.

Wysokość dofinansowania wynosi 318 372 zł.

Do Funduszu Dróg Samorządowych gmina złożyła dwa wnioski. Pierwszy dotyczył kolejnego etapu przebudowy ul. Dworcowej. W drugim wnioskowała o pieniądze na kontynuację prac na ul. Sobieskiego. Wiosną przyznano Trzebini pieniądze na realizację robót na ul. Dworcowej (o przebudwie ul. Dworcowej przeczytasz pod tym linkiem trzebinia.pl/aktualnosci/projekty-i-inwestycje). Wniosek w sprawie ul. Sobieskiego trafił wówczas na listę rezerwową. W wakacje zapadła decyzja, że również na realizacje tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie.

sobieskiego po remoncie

 Pierwszy etap przebudowy drogi zrealizowano w 2019 roku