Na potrzeby klientów w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki powstał przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”.

przewodnik prosumenta 1

Opisuje on m.in., czym są odnawialne źródła energii, jak optymalnie dobrać ich moc do własnych potrzeb, na co zwrócić uwagę przed decyzją o wyborze instalacji fotowoltaicznej, gdzie najlepiej zainstalować panele PV, co wpływa na pracę instalacji fotowoltaicznej oraz jak ją optymalnie użytkować. Opracowanie zawiera również informacje dotyczące procesu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

„Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym” został opracowany wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) wraz z zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) spółkami: TAURON Dystrybucja, Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator i PGE Dystrybucja.

- Poradnik dla prosumentów przygotowany przez PTPiREE we współpracy z URE wyjaśnia, jak zostać prosumentem i co zrobić, aby taka inwestycja była optymalna i odpowiadała potrzebom danego odbiorcy. Wszelkie inicjatywy edukacyjne są ważne szczególnie teraz, kiedy liczba konsumentów chcących produkować prąd bardzo szybko rośnie, a moc zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie energetycznym wynosi już ponad 2,6 GW. Bardzo ważne jest, aby zarówno konsumenci jak i prosumenci mieli odpowiedni zasób wiedzy przed podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących ich uczestnictwa w rynku energii. Dlatego działania edukacyjne, szczególnie podejmowane wspólnie z branżą, uważam za wyjątkowo ważne i potrzebne – mówi Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji o mikroinstalacjach prosumenckich znajduje się na stronie internetowej Tauron Dystrybucja https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie/mikroinstalacja/

Zobacz też Przewodnik_prosumenta_w_gospodarstwie_domowym.pdf