Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" informuje o konieczności czasowego zamknięcia punktu PSZOK w Trzebini z dniem 17. czerwca 2022 r.

mzgk logo

 

Niezwłocznie poinformujemy p.t. mieszkańców o usunięciu awarii i terminie ponownego uruchomienia punktu.