Dopiero po zakończeniu wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na ul. Piaski w Myślachowicach, powiat wyremontuje drogę.

myslachowice

Ul. Piaski oraz ul. Waryńskiego w Myślachowicach to drogi w zarządzie PZD w Chrzanowie

Stan ul. Piaski, a także ul. Waryńskiego w Myślachowicach, jest zły. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie planował remont odcinka ul. Piaski jeszcze w 2020 roku. Prac jednak w tym roku nie zacznie.

Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. przymierzają się bowiem do wymiany wodociągu w tym rejonie wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Dokumentacja projektowa ma być gotowa końcem 2020 roku. Roboty planowane są w roku przyszłym. Gdyby powiat już teraz wyremontował odcinek jezdni, Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. - w trakcie wymiany sieci i przyłączy - musiałyby ingerować w nowo wyremontowaną nawierzchnię drogi.

Dlatego podczas wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, PZD w Chrzanowie, Urzędu Miasta w Trzebini oraz Wodociągów Chrzanowskich sp. z o.o., ustalono, że w pierwszej kolejności wodociągi wymienią sieć. Dopiero po zakończeniu tych prac, powiat wyremontuje ul. Piaski na odcinku od granicy z lasem (gdzie jest już nowy asfalt) do skrzyżowania z ul. Sierszecką. Burmistrz Trzebini deklaruje dofinansowanie do realizacji zadania.

myslachowice1

Stan tych dróg jest bardzo zły

Mieszkańcy sołectwa liczą, że w kolejnym etapie zostanie wymieniona sieć w ul. Waryńskiego, a na drodze pojawi się nowy asfalt.