Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Nabór będzie prowadzony od  09.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

 

pup

 

O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, którego wniosek spełnia warunki określone w podstawowych priorytetach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dodatkowo warunki określone przez Radę Rynku Pracy, tj. spełnia łącznie co najmniej jeden z priorytetów podstawowych i jeden priorytet wydatkowania środków z rezerwy KFS.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017 określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytet 1 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Priorytet 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w 2017 r. zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

  4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.).

 

Wnioski mogą być składane w terminie ogłoszonego naboru w postaci:

  1. papierowej w siedzibie urzędu na dzienniku podawczym (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30,

  2. elektronicznej od dn. 9 października 2017 r. godz. 7.30 do dn. 13 października 2017 r. godz. 15.30.

 

Wszystkie wymagane druki znajdują się na stronie internetowej PUP w Chrzanowie, tj.: http://pup-chrzanow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/332

 

Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywizacji Zawodowej – pok. 203 (II piętro), tel. 32 75 33 833.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio