Urokliwy teren w miejscowości Psary, zwany potocznie Łąkawcem, zyska na atrakcyjności.

Zebranie wiejskie w Psarach

Z koncepcją zagospodarowania Łąkawca mieszkańcy mieli okazję zapoznać się podczas zebrania wiejskiego

Wkrótce staną tam urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponadto altana, na której tak zależało mieszkańcom. W planach jest również montaż ławek. Całość kosztuje 84 800 zł.

Na ostatnim zebraniu wiejskim sołtys Psar Anatol Okoczuk pokazał mieszkańcom koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Zdecydowana większość obecnych na sali była pod wrażeniem. Montaż urządzeń planowany jest w ciągu najbliższych tygodni.