Rozpoczął się nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Rodzice dzieci do lat 3, zainteresowani dofinansowaniem kosztów zatrudnienia niani, na składanie wniosków mają czas do 26 sierpnia 2020r., do godz. 16.00.

Małopolska niania
Dwie poprzednie edycje były realnym wsparciem dla niemal 450 małopolskich rodzin. Dzięki pomocy województwa mieszkańcy Małopolski mogli bezkolizyjnie godzić życie rodzinne z zawodowym, pozostawiając swoją pociechę pod opieką godnej zaufania osoby.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt dedykowany jest w pierwszej kolejności rodzicom pozostającym bez pracy, przebywającym na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, mieszkającym na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na wsparcie mogą również liczyć rodzice z niepełnosprawnościami, a także mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3 oraz samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Rodzic pozostający bez zatrudnienia zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania do udziału w przedsięwzięciu udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie w 2020 r. 1 850 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/m-c (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2020). Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są do 26 sierpnia 2020 r., do godz. 16.00:

• Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać: pocztą elektroniczną na adres działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakc730b877d493bd74292a06efcc7daa48').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = 'niania' + '@'; addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = 'niania' + '@' + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc730b877d493bd74292a06efcc7daa48').innerHTML += ''+addy_textc730b877d493bd74292a06efcc7daa48+'<\/a>';  - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników;

• pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS);

• osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem projektu.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie, formularz wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloakc730b877d493bd74292a06efcc7daa48').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = 'niania' + '@'; addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = addyc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl'; var addy_textc730b877d493bd74292a06efcc7daa48 = 'niania' + '@' + 'rops' + '.' + 'krakow' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloakc730b877d493bd74292a06efcc7daa48').innerHTML += ''+addy_textc730b877d493bd74292a06efcc7daa48+'<\/a>'; , dzwoniąc pod nr tel. 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23, kontaktując się przez komunikator Skype:https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7 lub kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

(Biuro Prasowe UMWM/ROPS)