LVIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 09:00 w sali narad, ul. Narutowicza 10, III p.- sesja nadzwyczajna.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następująco:

I Otwarcie sesji

II Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmiany w statutach sołectw w gminie Trzebinia

2) Zniesienia nazw ulic i nadania nowych nazw ulic

3) Zniesienia nazwy ulicy i zmiany przebiegu ulicy

III Zamknięcie sesji