Diagnostyka termowizyjna, wykorzystywana dotychczas dla budownictwa i przemysłu została wykorzystana do badań morsów. Przed, w trakcie i po zanurzeniu. Badanie takie polega najprościej mówiąc na wizualizacji promieniowania podczerwonego. Najczęściej takie badania służą w przemyśle oraz do analizy właściwości cieplnych domu lub mieszkania, by wykryć wady dotyczące izolacji termicznej obiektu.Podczas badania temperatura powietrza wynosiła +6 stopni, niebo było zachmurzone, a wiatr nie był odczuwalny. Temperatura wody została oszacowana przez zaznajomione z tematem osoby na poziomie około 3 stopni. Warto dodać, iż przeciętna kąpiel w lodowatej wodzie trwa kilka minut. Tego dnia jednak dwóch morsów poszło na rekord. Grzegorz Lach spędził w wodzie 30 minut a Krzysztof Pietrzyk 25.

Jak wyglądają wyniki badań? Poniżej zdjęcie grupowe, które przedstawia grupę osób, które w różnym czasie zakończyły kąpiel.


Wszystkie przedstawione specjalistyczne zdjęcia opracował i opatrzył komentarzem mgr. inż. Michał Kaim z firmy InfraSkan. Analizując załączone termogramy należy zwrócić uwagę na skalę temperaturową widoczną na każdym zdjęciu, gdyż powiązanie skali kolorystycznej i temperaturowej jest indywidualne dla każdego zdjęcia ze względu na zakres temperatur - ten sam kolor może odpowiadać różnym temperaturom na różnych zdjęciach.

Porównanie temperatury ciała osoby przed i po kąpieli. Widoczny wyraźny spadek średniej temperatury klatki piersiowej o około 10 st.C.

Obraz termowizyjny osoby rozgrzanej po ponad 2 kilometrowym biegu przed zanurzeniem.

Obraz osoby po kąpieli – widoczny spadek średniej temperatury w okolicy klatki piersiowej o około 15 st.C. Spadek temperatury w okolicy kąpielówek jest prawdopodobnie potęgowany obecnością zimnej wody pomiędzy ciałem a materiałem. Głowa, która nie była zanurzona wykazuje spadek temperatury o około 2.5 st.C

Obraz termowizyjny po drugim zanurzeniu w zimnej wodzie (razem z głową) – średnia temperatura w rejonie klatki piersiowej pozostała na podobnym poziomie jak po pierwszej kąpieli.

Krzysztof Pietrzyk po 25 minutach ciągłej kąpieli.

Grzegorz Lach spędził pod wodą 30 minut. Widoczna wyraźnie niższa średnia temperatura ciała w okolicy klatki piersiowej wynosząca jedynie 8.6 st. C. Temperatura głowy utrzymuje się na poziomie zbliżonym jak u osób, które jedynie na kilka minut się zanurzały (dla osób bez czapki).

Obraz termowizyjny osób biorących udział w kąpieli – widoczny wpływ budowy ciała na temperaturę skóry. Temperatura w rejonie ud jest podwyższona u szczuplejszych osób.

Pozostałe ciekawe wizualizacje osób po kąpieli:

 

Zauważyć można wpływ budowy ciała oraz czasu kąpieli na obserwowaną temperaturę na powierzchni skóry, jednakże w celu wyciągnięcia dokładnych wniosków konieczne byłoby badanie większej grupy osób przy dokładnej kontroli parametrów takich jak: rodzaj i intensywność rozgrzewki, czas kąpieli, głębokość zanurzenia, aktywność po wyjściu z wody.

Na zakończenie warto dodać, że przeprowadzone pomiary mają jedynie charakter poglądowy, gdyż w celu wysunięcia dokładnych wniosków i porównania wyników różnych osób należałoby dokładniej przygotować metodykę pomiaru oraz zapewnić kontrolę czasu kąpieli w celu zapewnienia równomiernej ekspozycji na kontakt z zimną wodą. Wyniki pomiaru mogą stanowić podstawę do dalszych bardziej szczegółowych pomiarów w przyszłości, które również powinny by przeanalizowane przez osobę z wiedzą medyczną.

Pełne i bardziej szczegółowe opracowania można pobrać w całości:

Strona Morsów Ziemi Chrzanowskiej dostępna jest na Facebooku.

Grupowy skok do wody okiem kamery termowizyjnej:

Pozostałe zdjęcia: