Gmina przystąpiła do realizacji zadania, pn. „Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Trzebinia”. W dniach od 19 maja do 30 czerwca br. przeszkoleni ankieterzy przeprowadzą ankietyzację w terenie u osób wytypowanych jako osoby narażone na zjawisko ubóstwa energetycznego.

 

ankieta

Zdjęcie poglądowe. Źródło: Pixabay

Na zjawisko ubóstwa energetycznego narażone są rodziny, które mają trudności w zaspakajaniu potrzeb energetycznych z uwagi na niski dochód lub charakterystykę mieszkania (brak ocieplenia czy też posiadanie nieefektywnego źródła ogrzewania).

Wykonanie analizy zlecono firmie Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łangowskiego 4.

Ankieterzy odwiedzą wytypowane adresy i zbiorą informacje dotyczące:

  • sytuacji materialnej (średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, pobieranych zasiłków, liczby osób niepełnosprawnych);
  • stanu budynku (ocieplenia, powierzchni ogrzewanej, źródeł ogrzewania, spalanego paliwa, planów termomodernizacyjnych).

Ankieterzy przeprowadzający wywiady z mieszkańcami wyposażeni będą w identyfikatory oraz kopię upoważnienia Burmistrza Miasta Trzebini.

Tożsamość ankietera będzie można potwierdzić:

  • w firmie Atmoterm S.A., pod numerem telefonu: 606 845 262;
  • w Urzędzie Miasta w Trzebini, w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pod numerem telefonu: (32) 71 11 028;
  • Komisariacie Policji pod numerem telefonu: 47 832 43 00.

Badanie kwestionariuszowe (ankietyzacja) nie jest działaniem kontrolującym. Ma ono charakter czysto informacyjny i pozwoli Gminie Trzebinia poznać skalę zjawiska ubóstwa energetycznego, ocenić potrzebne środki inwestycyjne i przygotować właściwe programy wsparcia. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie niezbędnych informacji ankieterom odwiedzającym Państwa domy.