Po raz piąty Starosta Chrzanowski nagrodzi najlepszych sportowców: zawodników, trenerów, działaczy. Termin składania wniosków upływa 28 lutego.

Nagroda dla sportowca - zastrzyk finansowy i nobilitacja

Nagrody Starosty Chrzanowskiego w Dziedzinie Sportu z nicjatywy Bartłomieja Gębali, ówczesnego radnego powiatowego, ustanowiono w 2015 roku. Od 2016 roku powiat przekazał na ten cel 42 tys. zł.

- Ustanowienie nagrody w dziedzinie sportu było odpowiedzią na potrzeby finansowe wyróżniających się zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Jednorazowy zastrzyk finansowy sportowcy mogą przeznaczyć na dalszy rozwój, zakup sprzętu, turnieje. Oczywiście nagroda jest również formą nobilitacji dla sportowców. W powiecie jest mnóstwo utalentowanej młodzieży i dobrych zawodników w drużynach seniorów – mówi Bartłomiej Gębala, obecny wicestarosta.

Nagrodę może przyznać Starosta z własnej inicjatywy lub na wniosek zawodników, związków lub stowarzyszeń sportowych; środowiska sportowego, w tym trenerów; jednostek samorządu terytorialnego; innych jednostek organizacyjnych statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej.

 

Ile powiat przeznaczył na nagrody?

2016 rok – 10 tys. zł (6 zawodników, 1 trener)

2017 rok – 10 tys. zł (3 zawodników, 1 trener, 1 działacz)

2018 rok – 10 tys. zł (3 zawodników, 1 trener, 1 działacz)

2019 rok – 12 tys. zł (6 zawodników, 2 trenerów)

2020 rok – 12 tys. zł

 

Czy wiesz, że…

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Wzór wniosku wraz z regulaminem na stronie: http://powiat-chrzanowski.pl/dokumenty/wnioski-edukacja.html