Blisko trzydziestu bezrobotnych w wieku 50+ uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym dotyczącym forma wsparcia dedykowanych im przez chrzanowski urząd pracy.

Aktywizacja osób w wieku 50 +

Fot. Doradca PUP w Chrzanowie przedstawił, jakimi cechami osób wieku 50+ szczególnie zainteresowani są pracodawcy. Źródło: chrzanow.praca.gov.pl 

 

Uczestnikom spotkania przekazano informację o projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)", który zakłada, że osoby w wieku powyżej 50 roku życia, a także osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w rekrutacji, o ile spełnią inne wymogi projektu.

Doradca urzędu przedstawił pokrótce jakimi cechami osób wieku 50+, szczególnie zainteresowani są pracodawcy oraz jak rozmawiać z nimi językiem korzyści. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również informatory, z jakich form wsparcia mogą korzystać i którymi powinni być szczególnie zainteresowani z uwagi na osobistą sytuację.

Osoby bezrobotne, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, a są zainteresowane szczegółami powyższych informacjami, zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą. 

 

Czy wiesz, że...

Rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby w wieku 50+ i osoby z niepełnosprawnościami.
  
W ramach RPO WM (VI) osoby powyżej 30 roku życia, będą mogły uczestniczyć w jednej formie wsparcia finansowanej w ramach projektu: stażu, szkoleniu, pracach interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zatrudnienia na stanowisku stworzonym w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
  
Uprawnione do udziału w projekcie są: osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie powyżej 30 roku życia, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • osoba powyżej 50 roku życia
  • osoba z niepełnosprawnościami
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
  • osoba długotrwale bezrobotna, (tj. bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  • kobieta

 
 
UWAGA:
Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z niepełnosprawnościami oraz powyżej 50 roku życia!!!
 
Wsparciem projektowym zostanie objętych łącznie 266 osób.

Okres realizacji: 1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2021.
 
Wszelkich informacji na temat możliwości skorzystania z projektowego wsparcia, udzielają doradcy Klienta. 
 
Pracodawców zainteresowanych współpracą w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób w wieku 50+ i z niepełnosprawnościami zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 75 33 861 

Zapraszamy do udziału w projekcie.      

źródło: chrzanow.praca.gov.pl 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.