Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Libiążu podczas spotkania z najmłodszymi uczniami dwóch szkół podstawowych w Gromcu i Żarkach, przekazywali im najistotniejsze informacje na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

"Bezpieczna droga do szkoły" to akcja skierowana do dzieci, które po letnim wypoczynku wróciły do szkolnych klas. To szczególnie we wrześniu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest priorytetowym zadaniem policjantów. Aby uświadomić najmłodszym z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać zarówno w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu do domu, policjanci cyklicznie odwiedzają szkoły i rozmawiają z uczniami. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Libiążu w ostatnim okresie odwiedzili dwie szkoły podstawowe w Gromcu i Żarkach, gdzie w pogadankach z najmłodszymi szczególną uwagę skupili na zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika lub pobocza oraz jazdy rowerem. Funkcjonariusze podkreślali również jak ważną rolę w bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów odgrywają prawidłowo noszone odblaski. 

Policjanci przypominają, że bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo dzieci mają rodzice i opiekunowie, którzy od samego początku powinni edukować u najmłodszych podstawowe zasady bezpieczeństwa nie tylko prawidłowego poruszania się po drodze, ale również prewencji kryminalnej.