2014-10-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że z dniem 22 października 2014 r. o godz. 9:00 na ul. 22 Lipca w Myślachowicach, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w związku z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. 22 Lipca w Myślachowicach spowoduje zamknięcie tej ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Trzebińską i ul. Olkuską do skrzyżowania ul. Wiosennej i ul. Górnej.

Ruch pojazdów zostanie poprowadzony objazdem po ulicy Górnej.

Przewidywany czas trwania przebudowy: do 07.11.2014 r.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Chrzanowski, http://pczk.pl/, http://pczk.pl/aktualnosci/zamkniecie-ul-22lipca-w-myslachowicach,2014-10-16,n.html