Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 30.09.2022 r. do godz. 9:00 dnia 01.10.2022 r., na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa, prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić od 100 m do 200 m.

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.