Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 00:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 08:00 dnia 21.05.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły.