Od października zapraszamy na cykl otwartych wykładów z historii sztuki, które poprowadzi dr Ewa Herniczek z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 17.30 w sali konferencyjnej MOKSiR.
Tematy spotkań:
1. Czy wiemy czym jest sztuka (dzieło - czyli nie wiadomo co?). Definicje sztuki i ich skutki w dziejach.
2. Widzenie obrazu - czy wszyscy widzimy to samo? Specyfika percepcji wizualnej. Czy na pewno wiemy, co widzą nasze oczy.
3. Ikona i obraz. Pytanie o funkcje obrazu w kulturze wschodniej i zachodniej.
4. Światło sztuki. O teologicznych treściach dzieła.
5. Przestrzeń i płaszczyzna. O sposobach opisywania świata w sztuce.
6. Obraz i znaczenie. Systemy przekazywania treści w dziejach sztuki.
7. O czym mówią przedmioty. Symbol widoczny i utajony.
8. Gatunki artystyczne i ich źródła. Czy martwe natury mówią nam o jabłkach?
9. Czas i przestrzeń jako medium i treść dzieła. O specyfice sztuki XX w.
10. Dlaczego nikt nie lubi sztuki aktualnej? Co pokazuje nam artysta.

Czy historia sztuki odnosi się jedynie do historii? Dlaczego dzisiejsza sztuka tak często wydaje się wątpliwa lub szokująca? Czy istnieje bezwzględna wartość estetyczna? Czy istnieją arcydzieła? Czy każde dzieło posiada treść? Czy piękno jest istotne dla artysty? Takie i podobne pytania rodzą się często gdy jako widzowie stajemy oko w oko z dzisiejszą sztuką. By móc w pełni na nie odpowiedzieć, musimy spojrzeć nie tylko na pojedyncze dzieło - ale na sztukę w bardzo szerokiej perspektywie, często obejmującej tysiąclecia, w ciągu których kształtował się język form i znaczeń. Aby umieć postawić nowe pytania o wartość i sens sztuki - spoglądamy w lustro świata, jakim są dzieje artystycznej kreacji.
Program zajęć obejmuje poszerzone zagadnienia z historii sztuki dawnej i współczesnej. Historia gatunków artystycznych, ikonografii sztuki chrześcijańskiej, zagadnienia specyfiki dzieła współczesnego - to tematy, które staną się podstawą refleksji wychodzącej poza ogólny kurs podręcznikowej historii sztuki. Celem zajęć jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy dotyczącej klasycznej historii sztuki z uwzględnieniem zjawisk aktualnych i elementów estetyki - istotnych dla pełnego rozumienia współczesnych funkcji i treści sztuki. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów uzupełnionych prezentacją multimedialną - słuchacze uzyskają też możliwość zapoznania się z literaturą tematu oraz dostępnymi bazami danych.MOKSiR, http://moksir.chrzanow.pl/, http://moksir.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,4,show,1510