Jak podaje Wojewoda Małopolski w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Chrzanowskiego będzie pracowała prze zmiesiąc w dniach od 11 lutego do 11 marca 2020 r. (bez sobót i niedziel) w Chrzanowie ul. Fabryczna 27.

W dniach od 13 lutego do 24 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000 , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dodatkowe informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu Gminy Chrzanów można uzyskać w Biurze ds. Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Chrzanowie pokój nr 17, nr tel. 32-7585115, 32-7585117.

foto.wikipedia.prg

żródło: chrzanów.pl