Franczyza to w Polsce popularna forma prowadzenia własnego biznesu. Polega ona na współpracy marki o sprawdzonym modelu biznesowym, z przedsiębiorcą, który nie ma pomysłu na własną działalność. W praktyce oznacza to prowadzenie własnego biznesu pod cudzym szyldem. Zaletą franczyzy jest dużo mniejsze ryzyko niepowodzenia, ponieważ zazwyczaj nawiązuje się współpracę z dobrze prosperującą firmą.

Jest to również optymalna opcja dla kogoś, kto nie posiada zbyt dużej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności. Przy współpracy taka osoba otrzymuje zazwyczaj ogrom fachowej wiedzy i sprawdzone patenty. Podstawą tego wszystkiego jest oczywiście umowa franczyzy, która reguluje stosunki oraz określa prawa i obowiązki każdej ze stron. W polskim prawie funkcjonowanie umowy franczyzy reguluje Kodeks Cywilny i przepisy międzynarodowe. Ze względu na różnorodność branż w systemie franczyzowym, nie istnieje jeden uniwersalny model umowy. Dlatego też podmioty umowy mają możliwość nawiązania współpracy na dogodnych dla siebie warunkach, ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony.

Podmioty w umowie

W umowie franczyzy występują zazwyczaj dwa podmioty, między którymi umowa jest zawiązywana:

Franczyzodawca - to osoba lub firma, która posiada rozpoznawalną markę i sprawdzony model biznesowy, i która udziela franczyzobiorcy prawa do korzystania ze znaku towarowego oraz udostępnia specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia danej działalności (tak zwane know-how), w zamian za określony udział w zyskach.

Franczyzobiorca - to osoba lub firma, która prowadzi własną działalność gospodarczą, pod szyldem marki, z która współpracuje. Franczyzobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności na określonych warunkach i zgodnie z normami wymaganymi ze strony franczyzodawcy.

Co powinna zawierać umowa?

Umowa franczyzy to kluczowy aspekt franczyzowego biznesu. Zawierana jest oczywiście pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą i opisuje szczegółowe warunki współpracy. Jak zostało wspomniane na wstępie, nie istnieje jeden uniwersalny model umowy franczyzowej, jednak pewne schematy są powtarzalne, a niektóre aspekty powinny znaleźć się w każdej umowie. Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w takim dokumencie to:

  • dane franczyzodawcy i franczyzobiorcy
  • szczegółowo wyjaśnione wszystkie postanowienia związane z zawarciem umowy
  • szczegółowo opisane prawa i obowiązki każdej ze stron umowy
  • czas trwania umowy oraz postanowienia w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania
  • zasady, na jakich strony przystępują do systemu franczyzowego
  • postanowienia o ochronie znaków towarowych i tajemnicy przedsiębiorstwa
  • szczegóły dotyczące uprawnień kontrolnych franczyzodawcy
  • szczegóły dotyczące ponoszenia opłat i kosztów przez franczyzobiorcę

Należy pamiętać, że umowa franczyzy to podstawa, na której budowana jest prawdopodobnie długofalowa współpraca, dlatego powinna być ona rozważnie sporządzona, a jej warunki szczegółowo przeanalizowane przez każdą ze stron przed podpisaniem. Umowa pozwala na porozumienie stron w wyjątkowych sytuacjach.

Więcej o umowie franczyzy dowiesz się na stronie https://umowafranczyzy.pl/ - dowiedz się więcej.

Kilka słów o umowie franczyzy