Gwałtowne wzrosty poziomu wody w Małopolsce - ostrzeżenie hydrologiczne
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Prognozy przewidują gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne zagrożenia związane z intensywnymi opadami.
  1. Ostrzeżenie obowiązuje od 02.06.2024 r. godz. 10:00 do 03.06.2024 r. godz. 02:00.
  2. Gwałtowne wzrosty poziomu wody mogą wystąpić w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy.
  3. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70%.
  4. Możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody, które mogą wystąpić na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10:00 dnia 02.06.2024 r. do godz. 02:00 dnia 03.06.2024 r.

W zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy, na obszarach, gdzie prognozowane są intensywne opady burzowe, występuje duże ryzyko gwałtownych wzrostów poziomu wody. "Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%" - podaje IMGW-PIB - Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W przypadku szczególnie intensywnych opadów, w kontrolowanych zlewniach może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w krótkim okresie również alarmowych. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne zagrożenia i monitorować sytuację hydrologiczną.

Warto zwrócić uwagę na możliwość lokalnych podtopień, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, gdzie woda może szybko się zbierać. W takich przypadkach istotne jest zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do komunikatów i zaleceń służb ratunkowych.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego