Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu realizacji I etapu rewitalizacji centrum Trzebini. Na ten cel Gmina Trzebinia otrzyma aż 12.839.758 złotych dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że realizacja projektu rewitalizacji centrum Trzebini ruszyła 23 września 2009 roku. Aktualnie trwają prace przy budowie dwupoziomowego parkingu na niezabudowanej działce pomiędzy ul. Młoszowską a zabudowaniami Urzędu Miasta Trzebini. Ponadto prowadzone są prace związane z renowacją gminnych kamienic nr 25 i 26 w zachodniej części trzebińskiego Rynku.

Fot. Wizualizacja nowej kamienicy w południowo-wschodniej części trzebińskiego Rynku. Oprac.: Arkona – Usługi Projektowo-Budowlane Bytom.

Przyszły, piętrowy parking będzie miał aż 117 miejsc postojowych. Wjazd na obiekt będzie prowadził z ulicy Młoszowskiej i będzie usytuowany w niedalekiej odległości od miejskiego placu targowego. Przy parkingu zbudowany zostanie budynek socjalny, w którym usytuowane zostaną szalety miejskie. Ponadto w otoczeniu parkingu powstaną drogi dojazdowe i chodniki dla pieszych oraz zagospodarowane zostanie najbliższe otoczenie. Oddanie obiektu do użytku planowane jest latem 2010 roku.
Niewątpliwie najważniejszym elementem rewitalizacji będzie przebudowa płyty trzebińskiego Rynku, której rozpoczęcie planowane jest w marcu 2010 roku. W ramach tego zadania przebudowane zostaną sieci podziemne (wodna, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna), przebudowana będzie płyta Rynku, zbudowana zostanie tzw. Brama Miejska od strony Ronda Solidarności, na płycie Rynku powstanie nowa fontanna i multimedialna wieża zegarowa, wykonane zostaną drogi dojazdowe i ciągi piesze, powstanie nowe oświetlenie wraz iluminacjami obiektów, gruntownie przebudowany zostanie przebiegający przez Rynek 120 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 791, wreszcie wykonane zostaną elementy małej architektury (murki, siedziska, schody terenowe, podesty, kwietniki i ciek wodny). Uzupełnieniem wszystkich wymienionych prac będzie z kolei nowe ukształtowanie zieleni na Rynku.

Fot. Tak będzie wyglądał trzebiński Rynek po przeprowadzeniu jego rewitalizacji. Oprac.: Arkona – Usługi Projektowo-Budowlane Bytom.

Projekt obejmuje również renowację gminnych kamienic w obrębie Rynku oraz budowę dwóch nowych obiektów. Pierwszy z nich powstanie w pobliżu budynku Banku PEKAO SA i będzie miał charakter administracyjno-usługowy. Drugi o charakterze mieszkalno-usługowym zostanie wzniesiony w południowo-wschodniej części Rynku (w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pawilon handlowy „Społem" oraz kiosk „Ruchu”).

Fot. Wizualizacja dwupoziomowego parkingu, który zostanie zbudowany w pobliżu Rynku w Trzebini. Oprac.: Agencja Projektowa A-4 Nowy Sącz.

Prace budowlane są prowadzone przez wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum dwóch krakowskich firm: Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków SA i spółkę AG System. Całkowity koszt I etapu rewitalizacji centrum Trzebini wyniesie 20,5 mln zł, a ostateczne zakończenie wszystkich przewidzianych do wykonania prac planowane jest jesienią 2011 roku.Źródło: Robert Siwek, Urząd miasta Trzebinia