Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Babice:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów: z obrad XLIII sesji Rady Gminy Babice, z obrad XLIV i XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2017 rok:
a) wystąpienie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Babice (przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji i stanie mienia komunalnego za 2017 r.),
b) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za rok 2017,
- zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Babice za 2017 rok,
- absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania ronda w ciągu drogi powiatowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Babicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jankowicach.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za rok 2017.
10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za rok 2017 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Babice.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio

Zobacz również