Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Babice za 2018 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Babice wotum zaufania.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 r.:
a. przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
b. opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
c. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
d. dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej 781, ul. Wadowicka w Jankowicach”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.