W poniedziałek 27 czerwca br. Gminę Babice odwiedzili Pani Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Krzysztof Kozik - Poseł na Sejm RP.

W trakcie wizyty odbyło się:

- oficjalne uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mętkowie. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie 124 660,00 zł. udzielonemu w ramach projektu “Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Całkowita wartość zadania to 408 660,00 zł.Powstały obiekt sportowy jest przystosowany do gry w piłkę ręczną, mini-piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę.

 

- wręczenie listów gratulacyjnych stypendystom Gminy Babice na 2022 rok za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej. Wśród osób nagrodzonych znaleźli się uczniowie: Jakub Dybał, Martyna Kosowska, Julia Martyka, Oskar Podgórni, Adam Szafran, Olga Środa, Kamila Trybuś, Paulina Westenholc, Marcin Zborowski.

 

- podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego". Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację inwestycji. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 1 295 436,00 zł. finansowana będzie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 50% kosztów zadania oraz ze środków Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 25% i Gminy Babice w wysokości 25% kosztów. Planowana obwodnica będzie stanowić ciąg komunikacyjny z obwodnicą Zatora, Podolsza oraz drogą krajową nr 44. Inwestycja jest od wielu lata bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, gdyż w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości ich życia, komfort i bezpieczeństwo, a także przez przedsiębiorców i turystów.

 

- dokonano wizytacji obecnie realizowanych najważniejszych inwestycji gminnych tj. budowy Babickiej Strefy Ekonomicznej oraz budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach.

 

- wystawa fotograficzna "Gmina Babice - piękna z natury" połączona z promocją albumu o te samej nazwie. W trakcie wystawy zaprezentowano zdjęcia m.in. autorstwa mieszkańców naszej gminy pokazująca potencjał przyrodniczy i krajobrazowy gminy Babice. Wystawa realizowana była we współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Babic „IMPULS” i dofinansowana ze środków Powiatu Chrzanowskiego.