Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się VII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża piasku budowlanego „Babice”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek numer: 2688/17 i 2688/18 położonych w obrębie Jankowice, będących własnością Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej na działce nr 720/3 obręb Babice w Wygiełzowie, w gminie Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Babice ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/319/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie.
15. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy Babice.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.