Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Tel. 32 625 00 00