Wójt Gminy Babice zaprasza do składania ofert na zakup drewna.

Wójt Gminy Babice zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne do składania ofert na zakup drewna brzozowego (ilość drzew na pniu 6 szt.), pozyskanego „samowyrobem” z działki nr 1157 obręb Babice w Babicach.