Likwidacja barszczu Sosnowskiego

 W miesiącach czerwiec – wrzesień 2020 r. na terenie Gminy Babice przeprowadzono likwidację inwazyjnego gatunku rośliny barszczu Sosnowskiego na łącznej powierzchni ok. 0,2309 hektarów. Likwidacja została przeprowadzona poprzez mechaniczne i chemiczne zabiegi usuwania rośliny.


Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Likwidacja barszczu Sosnowskiego