Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się IX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chrzanowskiego działek położonych w obrębie Zagórze o nr ewidencyjnych: 525/2, 732/3, 784/1, 785/4, 1081/6 wpisanych do KR1C/000611169/9, stanowiących własność Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek: 313/8 o pow. 0,0324 ha, 313/9 o pow. 0,0524 ha, położonych w obrębie Zagórze na powiększenie nieruchomości nr: 313/5, 2832.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Babice, zajęte pod inwestycję drogową (obwodnica Babic) w obrębach Babice, Jankowice.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2018.
10. Sprawozdanie okresowe z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015 – 2020.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.