X Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na X Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która

odbędzie się w dniu 26 września2019 roku, o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

 

 

 

Alwernia, dnia 18 września 2019r.

RM.0002.10.2019

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na X Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która

odbędzie się w dniu 26 września2019 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad X Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Wystąpienia przybyłych gości.

 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z IX Sesji Rady Miejskiej.

 7. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/322/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 59 o pow. 0,1385 ha obręb Alwernia Gmina Alwernia.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 1596/3 o pow. 0,71 ha obręb Kwaczała Gmina Alwernia.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Alwernia.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na 2020 rok.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw ławników sądowych.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji

o kandydatach na ławników sądowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brodła-Prześnice”.

 2. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.

 3. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.

 4. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.

 5. Informacje, oświadczenia, komunikaty.