X Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Odbędzie się w dniu  28 września  2018 roku o godzinie 10.30 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad X Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia przybyłych gości.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z IX Sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wnioski i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Alwernia za I półrocze 2018 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Alwernia za I półrocze 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy DW 780 w Porębie Żegoty ”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizacje zadania p.n. „Budowa przystanku w Grojcu „Waga”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Chrzanów-Źródła.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 10/8 o pow. 0,1032 ha obręb Alwernia Gmina Alwernia
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Statutu Gminy Alwernia.
 18. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 19. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 20. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 21. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 22. Informacje, oświadczenia, komunikaty.
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.