Oferta przetargowa na odbiór odpadów komunalnych

W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Alwernia przestawiamy warunki cenowe oferenta.

W dniu 06.12.2018 r. został ogłoszony przetarg na okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Otwarcie ofert przetargowych odbyło się w dniu 19.12.2018.

Wpłynęła jedna oferta:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

  • Cena ryczałtu miesięcznego brutto: 170 834,00 zł

  • Cena brutto oferty: 512 502,00 zł

Cena brutto oferty (512 502,00 zł) + odbiór odpadów wielkogabarytowych (30 000,00 zł) + obsługa systemu (30 000,00 zł) (na okres trzech miesięcy) wynosi łącznie 572 502,00 zł

Stawka opłat od mieszkańca to 16,50 zł w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 35,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki.

Zmiana stawek podyktowana jest koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Oferty przetargowe są wyższe od możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.