Dodano:

odbędzie się w dniu  26 marca 2015 r. o godz.  9.00  w Urzędzie Miejskim w Alwerni  – sala nr  5.

Przedmiotem obrad  IV  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Chrzanowie za  2014 rok. 
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miejskiej.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały  sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2015r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Alwerni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji celowej dla OSP w Brodłach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Grojcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację  zadania p.n. „Przebudowa części ciągu DP 1033K - ul. Grojeckiej w Grojcu.”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości  Brodła - wykonanie projektu technicznego”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Alwernia w 2015r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 24. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie na uchwałę Nr XII/111/2012 Rady Miejskiej  z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  ustalenia wzorów deklaracji w sprawie opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 25. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z działalności komisji.   
 26. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 27. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i interpelacje radnych.
 28. Wystąpienia przedstawicieli sołectw Gminy Alwernia.
 29. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 30. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

Alwernia, http://www.alwernia.pl/, http://www.alwernia.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/300.html