HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ALWERNIA

PAŹDZIERNIK 2019 R.