Od jutra, tj. 3 listopada 2010r. planowana jest wymiana części nawierzchni ulic Wodzińskiej i Sienkiewicza w Chrzanowie. W związku z czym nastąpi zmiana organizacji ruchu i oznakowania w rejonie tych ulic. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż na czas wymiany nawierzchni ulic Wodzińskiej i Sienkiewicza w Chrzanowie, w związku z realizacją kontraktu „Remont 22 obiektów mostowych" na autostradzie A-4 Katowice - Kraków, zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu i oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu PZD 5420/OR/100/10. Utrudnienia w ruchu potrwają do ok. 24 listopada.

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie prosi o nie parkowanie wzdłuż krawężnika przy ul. Sienkiewicza i Wodzińskiej.

- Projekt organizacji ruchu wystawiono na czas około trzech tygodni, tym niemniej przewiduje się, że przy sprzyjającej pogodzie roboty będą trwać około 1 tygodnia - mówi Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

 

Ruch na ulicy Wodzińskiej odbywa się w tym momencie w jedną stronę (w stronę Centrum).

Kierowcy jadący ulicą Zieloną trafiają na znaki zakazu ruchu.

Objazd odbywa się przez otwarty wiadukt nad węzłem balińskim.

 

Poniżej schemat objazdu, który odbywa się przez otwarty już wiadukt nad węzłem balińskim: