Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przygotował projekt budżetu na rok 2010.

 • Dochody na 2010 rok – 77,8 mln zł
 • Wydatki na 2010 rok – 84,8 mln zł


O założeniach projektu mówi starosta Janusz Szczęśniak:

 • zadania rządowe będziemy wykonywać jedynie w kwocie dotacji celowej
 • wydatki na oświatę, kulturę i sport muszą się zawrzeć w wysokości przyznanych subwencji
 • o 10 proc. obniżone zostaną wydatki jednostek organizacyjnych (dyrektorów jednostek chcemy nakłonić do polityki oszczędnościowej)
 • 17,3 mln zł przewidzieliśmy na wydatki majątkowe (głównie na zadania drogowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)
 • 50 tys. zł przeznaczymy na administrację publiczną (a dokładnie na zakup komputerów do starostwa)
 • przed nami rozpoczęcie dwuletniego zadania – budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Powiat wyłoży w 2010 roku na ten cel 2 mln zł roku, gmina Trzebinia zadeklarowała wstępnie 500 tys. zł
 • 2,5 mln zł będzie kosztować budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (1,5 mln zł w 2010 roku). Mowa o Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
 • 48 tys. zł przekażemy na modernizację i wyposażenie kluczowych stanowisk w ramach tworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie
 • zaciągniemy kredyt (do wysokości 9 mln zł) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 7 mln zł

Informacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Inwestycje powiatowe także w tym artykule (kliknij).